15 december 2011 |

Ökade medel till MKG för 2012

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 15 december Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett ekonomiskt stöd på 2 425 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2012, en höjning med 500 000 kr från tidigare år. Höjningen blev möjlig på grund av regeringens beslut om att höja den summa som miljöorganisationer har möjlighet att söka ur Kärnavfallsfonden från 3 till 3,5 miljoner kronor per år.

Sedan Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKGs, bildande har föreningen erhållit samma summa, 1 925 000 kr varje år, vilket innebär att föreningen har arbetat med i reella värden minskade resurser. Den 30 september 2010 skickade MKG in ett förslag till Miljödepartementet på ändringar i finansieringsförordningen, som reglerar summan som erhålls miljöorganisationer (SFS 2008:715).

Den 10 november 2011 tog regeringen beslut om att höja den summa som miljöorganisationer har möjlighet att söka ur Kärnavfallsfonden från 3 till 3,5 miljoner kronor per år. En förening har fortfarande som högst möjlighet att erhålla 2,5 miljoner kronor.

Övriga föreningar som erhåller medel ur fonden är Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, och Sveriges energiorganisationers riksorganisation, SERO. Även dessa föreningar erhåller lite annorlunda stöd jämfört förra året. Milkas får 925 000 kr i stället för 1 miljon kr och Seros stöd dubbleras från 75 000 kr till 150 000 kr.

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kraftindustrin. Avgifterna ska finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter. Sedan 2004 har miljöorganisationer haft möjlighet att ansöka om medel ur fonden för att kunna delta i samråds- och prövningsprocessen av kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar.

 

Länkar:

SSMs beslut om medel till MKG för 2012, 111215 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om höjningen av medel till miljöorganisationer, 111110 >>

Logga in