19 november 2014, 18:00 - 20:00 |

Öppet möte om informationsbevaring - i Östhammar

Östhammars kommuns Referensgrupp bjuder in till öppet möte 19 november, kl 18:00–20:00 på Storbrunn i Östhammar om informationsbevarande rörande slutförvaret för använt kärnbränsle.

Informationen om att ett slutförvar finns på en specifik plats måste bevaras under väldigt lång tid. I dagsläget pågår arbete internationellt för att hitta former och metoder för att bevara information om slutförvar för använt kärnbränsle. Östhammars kommun följer frågan med anledning av SKB:s planer på att förlägga ett slutförvar i Forsmark. Referensgruppen har därför bjudit in Cornelius Holtorf professor i arkeologi från Linnéuniversitetet som kommer att berätta om ett projekt som han och kollegor bedriver: "Ett hundra tusen år framåt och bakåt i tiden. Arkeologi möter kärnbränsleförvaring." Läs mer om projektet på Linnéuniversitets hemsida via länken nedan. 

Ett pris kommer också att delas ut i Östhammars kommuns bildkonsttävling för ungdomar 14–20 år på samma tema. 

Tid: 19 november kl.18-20
Plats: Storbrunn i Östhammar


Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida >>

Om projektet på Linnéuniversitetet >>

 

Logga in