16 oktober 2019, 9:00 - 15:00 |

Presentation av FUD 2019

Den 16 oktober håller Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ett informationsmöte för inbjudna remissinstanser med avsikt att presentera hur granskning och remisshantering av SKB:s FUD-program 2019 ska gå till.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB kommer även att presentera FUD 2019 som bolaget upprättar själva och innehåller bland annat forskning, utveckling och åtgärder som, enligt dem, behövs för att möjliggöra ett slutförvar för radioaktivt avfall från kärnkraftverken.

Tid: 9.00 – 15:00 (som längst)
Plats: SSM:s lokaler på Solna Strandväg 96, Solna

Logga in