15 mars 2011, 12:30 - 14:00 |

Presseminarium med rapporten Haveri för kärnavfallet

Välkommen på presseminarium, tisdagen den 15 mars kl. 12.30-14.00 på Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, Stockholm.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, presenterar en rapport som ger perspektiv på säkerhetsfrågorna och metoden för slutförvaring av kärnkraftens avfall. Dessutom har vi bjudit in Peter Szakalos, korrosionsforskare vid KTH, som redovisar det senaste vetenskapliga kunskapsläget om vad som kan hända med kopparkapslarna, slutförvarets innersta säkerhetsbarriär. 

Vi tar upp de frågor - och svar - som inte kommer att presenteras av Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, dagen därpå. Då presenteras deras ansökan om slutförvaring av kärnavfallet som sedan lämnas vidare till Stålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen.

Medverkande:
Mikael Karlsson,
 ordförande, Naturskyddsföreningen
Johan Swahn,
 kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 
Peter Szakálos,
 korrosionsforskare, KTH

Om du vill äta en matig wrap kl 12.30, inför seminariet, vill vi gärna ha din anmälan till:

eva-lena.neiman(at)naturskyddsforeningen.se 

 

Välkommen!

För frågor: Eva-Lena Neiman,
t f presschef, Naturskyddsföreningen, 070-794 04 07

 

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om presseminariet om SKB:s ansökan och Naturskyddsföreningens och MKG:s rapport "Haveri för kärnvafallet", 110315 >>

Logga in