31 augusti 2012 |

Rapporter klara från myndighetens externa experter

Slutrapporter är nu klara från flertalet av de externa experter som myndigheten anlitat och som hjälper myndigheten i granskningen av ansökan om ett slutförvar. Du kan ladda ner dem från Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, hemsida. Se länken nedan.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i uppdrag att granska ansökan om ett slutförvar enligt kärntekniklagen. I granskningsprocessen använder sig myndigheten av både nationella och internationella externa.

Du kan ladda ner slutrapporterna från MKG:s hemsida. De som kvarstår kommer läggas ut allt eftersom de blir klara. Se länken nedan. 

 

Länkar:

Här kan du ladda ner de externa experternas slutrapporter >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM:s externa experter samlades på workshop, 120521 >>

Logga in