22 december 2011 |

Regeringen höjde inte kärnavfallsavgifterna lika mycket som SSM ville

Regeringen har beslutat att höja den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden till 2,2 öre/kWh för åren 2012-2014. SSM föreslog i oktober en ökning från dagens ca 1 öre/kWh producerad kärnkraftsel till ca 3 öre/kWh. Regeringen motiverar sitt beslut att inte höja lika mycket som myndigheten föreslår med att finansieringssystemet fortfarande är under utveckling och att avgifternas storlek därmed måste bestämmas med viss försiktighet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att om regeringen skulle besluta om avgifterna med en försiktighet vad gäller statens risk för att få stå för kostander som inte industrin kan betala så borde beloppet minst höjas i enlighet med SSM:s förslag.

Länkar:

Regeringsbeslutet om kärnavfallsavgifter 2012-2014 >>

Information på regeringens hemsida om beslutet >>

Nyhet på SSM:s hemsida om regeringens beslut >>

Nyhet om SSM:s förslag tillregeringen om ökade kärnavfallsavgifter, 111006 >>

Logga in