19 december 2007 |

Regeringen sänker kärnavfallsavgifterna för 2008 och 2009

Regeringen beslutade i december 2007 om kärnavfallsavgifterna för 2008 och 2009. Kärnavfallsavgifterna är de pengar som kärnkraftsindustrin betalar in i Kärnavfallsfonden per kilowattimme kärnkraftsel som produceras. I stället för att låta avgifterna ligga kvar på 2007 års nivå som Statens kärnkraftinspektion, SKI, föreslog eller höja dem som Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har förespråkat så sänkte regeringen avgifterna.

Statens kärnkraftinspektion, SKI, hade föreslagit oförändrade kärnavfallsavgifter jämfört med 2007. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ansåg i ett gemensamt yttrande att det fanns flera skäl till att höja kärnavfallsavgifterna.

Regeringen beslutade att gå emot SKI:s förslag och sänkte kärnavfallsavgifterna i stället. Som skäl anges att en ny finansieringslag för kärnavfall ska börja gälla från och med 2008 och att bedömningar av hur stor kärnavfallsavgifterna ska vara är svåra att göra i övergångsperioden.

Regeringens beslut om kärnavfallsavgifterna förr 2008 och 2009 som pdf >>

Läs mer om vad SKI, Naturskyddsföreningen och MKG anser om kärnavfallsavgifterna för 2008 och 2009 >>

Logga in