23 oktober 2017 |

Regeringen skickar sin sjätte rapport till IAEA:s Joint Convention om kärnavfall

Den 23 oktober skickade regeringen in sin rapport till Joint Convention, det internationella kärnenergiorganet IAEA:s fördrag om säkerheten vid hanteringen av radioaktivt avfall. Rapporten är den sjätte i ordningen.

År 1997 skrev Sverige under det internationella kärnenergiorganet IAEA:s fördrag ”Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management”. Vart tredje år skickar regeringen in en nationell rapport om det svenska kärnavfallsprogrammet och den för 2017 blir den sjätte i ordningen. Rapporten tar upp Sveriges kärnavfallsprogram och tillståndsprövningarna för slutförvaret för använt kärnbränsle, som pågått sedan 2011. Alla länder som skrivit under avfallskonventionen gör en motsvarande sammanställning. 

I augusti ska regeringen även skicka in en andra rapport till EU-kommissionen enligt kärnavfallsdirektivet.

 

Länkar 

Sweden’s sixth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Ds 2017-51 >> 

Om rapporten på regeringens hemsida >> 

SSM-nyhet om ny rapport om hur Sverige lever upp till avfallskonventionen, 171026 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om regeringens femte rapport till IAEA Joint Convention, 140916 >> 

På MKG:s hemsida om den första rapporten enligt kärnavfallsdirektivet, 150831 >>

Logga in