22 september 2011, 13:00 |

Remissmöte om SKB:s slutförvarsansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade den 7 juni 2011 ut remissen ”Nationell remiss om SKB:s slutförvarsansökan”. I remissen bjuds remissinstanserna in på ett remissmöte i Stockholm. Mer information om detta kommer senare.

Tid: 22 september, kl. 13-16
Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm

 

Länkar:

Inbjudan till remissmöte från SSM >>

SSM:s remiss ”Nationell remiss om SKB:s slutförvarsansökan”, 110607 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om mötet, 110922 >>

Logga in