2 december 2014 |

Samråd om utökad lagringskapacitet i Clab

I januari 2015 planerar bolaget att komplettera ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle med ett yrkande om att öka lagringskapaciteten i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab,  från 8000 ton till 11 000 ton.

I ett sådant yrkande krävs också att ett samråd har hållits. Därför planerar bolaget ett samrådsmöte i Oskarshamn den 2 december för myndigheter och allmänhet.
Läs mer på SKB:s hemsida och i samrådsunderlaget. 
Plats: Figeholms Fritid och Konferens, Hägnad, Figeholm, Oskarshamn
Tid: 2 december, kl.18.30–21.00

Länkar:
Logga in