4 juni 2005 |

Samrådsmöte i Östhammar


Johan Swahn i samråd med kommunpolitiker Bertil Alm från Alunda

Samrådsmötet den 4 juni var riktat till fritidsboende i kommunen, men direkt inbjudan hade endast gått ut till fastighetsägare inom 10 kilometers radie från Forsmark och därför hade endast en handfull sökt sig till mötet. SKB AB hade valt samma tema för detta möte som för det som hölls i nov. 2004, d.v.s. om utformningen av de planerade anläggningarna, och man försökte undvika mer känsliga frågor med hänvisning till att de låg utanför mötets tema.

Miljöorganisationerna MJV, Folkkampanjen, SNF och Oss var tillsammans med MKG aktiva under samrådet med initierade frågor, och SKB AB:s svar – eller snarare brist på svar - visade tydligt att projektet har många osäkerheter.

MKG, Oss, Naturskyddsföreningen i Uppsala län och Östhammars Naturskyddsförening har lämnat in inlagor i samband med mötet.

Läs MKGs inlaga här >>

Läs Oss inlaga här >>

Läs Naturskyddsföreningens inlaga här >>

Logga in