26 april 2011, 18:00 - 21:00 |

Seminarium i Östhammar: Finns det andra metoder och platser för slutförvaret som kan bli bättre?

Under våren kommer tre seminarier anordnas i Östhammar av Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, Naturskyddsföreningen Uppsala län och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Seminarierna tar upp avgörande frågor från kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt hur den kommande granskningen kommer att gå till.

Seminarierna är öppna och anordnas i Östhammar kommun, där kärnavfallsbolaget SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.

26 april – Finns det andra metoder och platser för slutförvaret som kan bli bättre?
Vad finns det för alternativ till Forsmark och KBS-metoden? Kärnavfallsrådet har senast i år efterfrågat mer forskning i alternativet djupa borrhål. Hur fungerar det och var finns alternativa platser till slutförvaring?

Medverkande: Karl-Inge Åhäll, berggrundsgeolog och professor vid Karlstads universitet. Åhäll har på Kärnavfallsrådets uppdrag granskat och sammanställt en rapport om deponeringsdjupets betydelse vid slutförvar av använt kärnbränsle i berggrunden.

Tid: Kl.18-21
Plats: Östhammars Missionskyrka, Svarvaregatan 6
Anmälan för fika: MKG bjuder på smörgås och kaffe för dem som anmäler sig. Maila ditt namn till oss(at)avfallskedjan.se eller ring 070-2465460.

Arrangörer:

Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss >>

Naturskyddsföreningen Uppsala län >>

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG >>

 

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om vårens seminarier, 110328 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att alternativa platser och metoder diskuterades på seminarium i Östhammar, 110426 >>

Logga in