5 april 2011, 18:00 - 21:00 |

Seminarium i Östhammar: Fungerar skyddsbarriärerna i slutförvaret?

Under våren kommer tre seminarier anordnas i Östhammar av Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, Naturskyddsföreningen Uppsala län och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Seminarierna tar upp avgörande frågor från kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt hur den kommande granskningen kommer att gå till.

Seminarierna är öppna och anordnas i Östhammar kommun, där kärnavfallsbolaget SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.

5 april – Fungerar skyddsbarriärerna i slutförvaret?
Osäkerheten om bergsmassa, lera och koppar, enligt KBS-metoden, kan leva upp till kravet att skydda det använda kärnbränslet i över hundra tusen år är stor. Kan slutförvaret börja läcka redan inom tusen år? 

Medverkande: Willis Forsling, professor i kemi, Luleå universitet och Peter Szakalós forskare i korrosionslära, Kungliga tekniska högskolan, KTH. 

Tid: Kl.18-21
Plats: Östhammars Missionskyrka, Svarvaregatan 6
Anmälan för fika: MKG bjuder på smörgås och kaffe för dem som anmäler sig. Maila ditt namn till oss(at)avfallskedjan.se eller ring 070-2465460.

Arrangörer:

Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss >>

Naturskyddsföreningen Uppsala län >>

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG >>

 

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om vårens seminarier, 110328 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att slutförvarets skyddsbarriärer diskuterades på seminatium i Östhammar, 110405 >>

Logga in