10 maj 2011, 18:00 - 21:00 |

Seminarium i Östhammar: Hur kommer granskningen och prövningen av slutförvaret gå till?

Under våren kommer tre seminarier anordnas i Östhammar av Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, Naturskyddsföreningen Uppsala län och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Seminarierna tar upp avgörande frågor från kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt hur den kommande granskningen kommer att gå till.

Seminarierna är öppna och anordnas i Östhammar kommun, där kärnavfallsbolaget SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.

10 maj – Hur kommer granskningen och prövningen av slutförvaret gå till?
Nu har en ny fas startat – granskningen av kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Hur fungerar arbetet juridiskt och vilka aktörer gör vad?

Medverkande: Kenneth Gunnarsson, Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss och Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

Tid: Kl.18-21
Plats: Östhammars Missionskyrka, Svarvaregatan 6
Anmälan för fika: MKG bjuder på smörgås och kaffe för dem som anmäler sig. Maila ditt namn till oss(at)avfallskedjan.se eller ring 070-2465460.

Arrangörer:

Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss >>

Naturskyddsföreningen Uppsala län >>

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG >>

 

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om vårens seminarier, 110328 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att prövningen av ansökan var temat på seminarium i Östhammar, 110510 >>

Logga in