9 juni 2020, 13:00 - 14:30 |

MKG-seminarium om kärnbränsleförvaret, kopparkorrosion och LOT-upptagets betydelse

MKG med medlemsföreningar bjuder in till digitalt seminarium om kopparkorrosion, LOT-försöket och regeringens remiss till allmänheten om det föreslagna kärnbränsleförvaret. Deltagande sker via Zoom.

LÄNK TILL ZOOM:

 - .... [publiceras den 9 juni]
 

PROGRAM:

13:00 VÄLKOMMEN
Johanna Sandahl
, ordförande Naturskyddsföreningen

13:10 VARFÖR FUNGERAR INTE KOPPAR SOM KAPSELMATERIAL I KÄRNBRÄNSLEFÖRVARET?
Peter Szakálos
, KTH

13:30 KAN LOT-FÖRSÖKET GE AVGÖRANDE KORROSIONSRESULTAT FÖR REGERINGENS PRÖVNING?
Johan Swahn
, kanslichef MKG

13:55 BENSTRÄCKARE

14:00 REGERINGEN BER ALLMÄNHETEN OM SYNPUNKTER PÅ KÄRNBRÄNSLEFÖRVARET
Christine Anvegård
, kommunikatör, MKG

14:10 Svar på frågor som ställts via chatten
Christine Anvegård
, kommunikatör, MKG

14:25 AVSLUTANDE KOMMENTARER
Johanna Sandahl
, ordförande Naturskyddsföreningen

 

PRAKTISK INFORMATION:

 Ingen föranmälan. Deltagande via Zoom (länk publiceras den 9 juni).  Vi spelar även in och websänder seminariet i efterhand.

BAKGRUND:

Seminariet avser utveckla kunskapsbilden gällande användningen av koppar som skyddsmaterial i det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark, Östhammars kommun.

Kopparns lämplighet som kapselmaterial har ifrågasatts under en längre tid och hur den påverkas av en slutförvarsmiljö står i fokus för prövningen av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags SKB:s ansökan om att få uppföra ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Den nya information som nått MKG om att resultaten från de s.k. LOT-försök som bolaget tagit upp i smyg under hösten 2019 nu kan komma att ingå i regeringens underlag inför ett beslut om kärnbränsleförvarsansökan – trots att industrin initialt hävdade att resultaten inte kommer att publiceras före ett eventuellt regeringsbelsut – kommer även att diskuteras under seminariet.

Seminariet kommer även behandla regeringens remiss till allmänheten om det föreslagna kärnbränsleförvaret. En inbjudan kommer att skickas ut till alla som prenumererar på MKG:s nyhetsbrev (se fält längre ner till höger på sidan).

 

Länkar:

Inbjudan som pdf >>

Logga in