12 maj 2011, 13:00 - 16:30 |

Seminarium: Om tillståndsprövningen för hanteringen av använt kärnbränsle

Den 12 maj arrangerar Kärnavfallsrådet ett halvdagsseminarium om tillståndsprövningen för hanteringen av använt kärnbränsle. Föreläsare under seminariet är Ingvar Persson, sakkunnig i Kärnavfallsrådet och f.d chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion, SKI, Ulf Bjällås, f.d hovrättslagman och ordförande för Miljööverdomstolen och Eric Markus, Blekinge Tekniska högskola.

Tid: 13-16.30
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
Anmälan: Görs på Kärnavfallsrådets hemsida >>

 

Länkar:

Program >>

Mer information på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om tillståndsprövningen för ett slutförvar - Kärnavfallsrådets seminarium och rapport, 110512 >>

Logga in