26 november 2014, 13:00 - 17:00 |

Seminarium: Organisationsfrågor kring Kärnbränsleförvaret

Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Kärnavfallsrådet anordnar den 26 oktober ett seminarium om organisationsfrågor kring uppbyggnad och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Tid: den 26 nov 2014, kl.13-17
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
Anmälan: senast den 19 november, se information om anmälan i inbjudan.


Länkar:

Inbjudan och program >> (uppdaterad 141110)

Nyhet på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Logga in