1 februari 2014, 10:30 - 15:00 |

SKB anordnar det tredje samrådsmötet om det nya SFR i Östhammar

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB planerar att lämna in en ansökan om att få bygga nytt samt driva befintliga slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Enligt bestämmelser i miljöbalken ska samrådsmöten hållas som ett led i förberedelserna inför ett inlämnande av ansökan. Samrådet inleddes hösten 2010 och två öppna samrådsmöten har hållits i november 2011 och 2012. Nyheter om dessa samrådsmöten med MKG:s samrådsinlagor finns nedan. Där finns också underlaget för lördagens möte.

Samrådsmötet är öppet för allmänheten.

Tid: Lördagen den 1 februari kl.10:30-15:00
Plats: SKB, Norra Tullportsgatan 3, Östhammar

 

Länkar:

SKB:s samrådsunderlag >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det andra samrådsmötet för SFR 2, 121126 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det första samrådsmötet för SFR 2, 1111122 >>

SSM är inte nöjda med SKB:s svar rörande läckströmmars påverkan på SFR, 140109 >>

Mer information på SKB:s hemsida >>

Logga in