22 november 2011, 18:00 |

SKB anordnar samrådsmöte i Östhammar om SFR

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB planerar att lämna in en ansökan om att få bygga ut och driva slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Enligt bestämmelser i miljöbalken ska samrådsmöten hållas som ett led i förberedelserna inför ett inlämnande av ansökan. SKB planerar att lämna in sin tillståndsansökan för en utbyggnad av SFR år 2013.

Samrådsmötet är öppet för allmänheten.

Tid: 22 november kl. 18.00-20.00
Plats: Missionskyrkan, Svarvaregatan 6, Östhammar

Länkar:

SKB:s inbjudan till samrådsmöte, 111101 >>

Underlag för mötet: Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark >>

Logga in