23 augusti 2011, 13:00 |

SKB bjuder in myndigheter till en genomgång av ansökan enligt miljöbalken

Den 16 mars skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen i Nacka. Domstolen skickade därefter ut en förfrågan om synpunkter på kompletteringar till den 16 april 2012.

Den 20 maj skickade SKB ut en inbjudan till ett informationsmöte den 23 augusti till samtliga remissinstanser utom miljöorganisationerna. Bolaget skickade den 16 augusti ut en liknande inbjudan till miljöorganisationerna för ett separat möte den 23 september. Bolaget vill på mötena presentera ansökningspaketets struktur och innehåll, samt ge svar på frågor.

Projektchefen för kärnbränsleprojektet på SKB, Olle Olsson, kommer att leda mötet och SKB:s juridiska ombud och experter på olika områden kommer att medverka.

Tid: 23 augusti kl.13-16
Plats: SKB, Blekholmstorget 30, Stockholm
Anmälan: till erik.setzman(at)skb.se senast den 16 augusti

 

Länkar:

SKB:s inbjudan till möte, 110823 >>

Program för mötet >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om SKB:s möte för miljöorganisationer, 110923 >>

Logga in