14 september 2012 |

SKB har kommenterat remissynpunkterna om djupa borrhål

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick den 28 juni ett brev från Strålsäkerhetsmyndigheten, där myndigheten bad bolaget att kommentera de inkomna synpunkterna om den bristande redovisningen av alternativa metoder. Nu har SKB svarat myndigheten med ett juridiskt resonemang som, enligt bolaget, visar att de inte behöver redovisa några alternativa metoder i prövningsprocessen. 

I somras skrev Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i ett brev till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB att ett antal remissinstanser har framfört att redovisningen av alternativa metoder, särskilt rörande alternativet djupa borrhål behöver kompletteras. SKB fick fram till den 15 september möjligheten att svara på remissinstansernas synpunkter.

SKB har den 14 september svarat med en juridisk diskussion som, enligt bolaget, kommer fram till att ”det saknas laglig grund att ålägga SKB att komplettera ansökan i enlighet med de framförda önskemålen”.

Här nedan kan du ladda ner SSM:s brev och SKB:s svar, samt läsa tidigare nyheter på MKG:s hemsida, bland annat Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande med krav på kompletteringar, bland annat om redovisningen av alternativa metoder, särskilt djupa borrhål (avsnitt 2.6).

 

Länkar

SKB:s svar till SSM om kompletteringsbehovet av alternativa metoder >>

SSM:s brev till SKB där möjlighet för bolaget ges att svara på remissinstansernas synpunkter, 120628 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM ber SKB kommentera på remissynpunkter om djupa borrhål, 120628 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande med krav på kompletteringar 120601 >>

SSM:s remiss om kompletteringsbehov av ansökan om ett slutförvar samt remissinstansernas svar (listade och nedladdningsbara på MKG:s hemsida) >>

Logga in