1 oktober 2007 |

SKI bjuder in remissinstanserna för FUD-2007 till informationsmöte

Den 26 oktober kl 9-15 arrangerar Statens Kärnkraftinspektion, SKI, en informationsdag om remissen av kärnkraftsindustrins, SKB AB:s, senaste forskningsprogram för kärnavfallshantering, FUD-2007. Industrin ska presentera sitt program och myndigheten sina planer för granskning. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat förslag till SKI på förbättringar av remissinstanslistan vad gäller miljöorganisationer. Detta har lett till en korrespondens mellan föreningen och myndigheten.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar informationsmötet. Det är bra att så många som möjligt får tillgång till information om detta viktiga dokument. SKI skriver i inbjudan att max två personer per remissinstans får komma. MKG förutsätter att denna gräns är satt av utrymmesskäl och att om vissa organisationer har fler personer som vill delta så kan detta ordnas i mån av plats.

Eftersom det är fritt för andra organisationer än de av SKI utvalda remissinstanserna och privatpersoner att yttra sig över FUD-remissen är det angeläget att i mån av plats dessa kan delta på mötet.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat förslag till SKI på förbättringar av remissinstanslistan vad gäller miljöorganisationer. Detta har lett till en korrespondens mellan föreningen och myndigheten. Korrespondensen finns dokumenterad nedan.

SKI:s remiss och inbjudan till FUD-möte 071001 >>

MKG:s korrespondens med SKI med förslag på fler remissinstanser >>

MKG:s nyhet om FUD-rapporten 070928 med bakgrundsmaterial om FUD-processen >>

I MKG:s kalender om informationsmötet den 26/10 >>

Logga in