31 januari 2008 |

SKI ger kärnavfallsbolaget SKB ett föreläggande med vite om slutförvaret SFR

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har beslutat om ett föreläggande för att kärnavfallsbolaget, SKB, ska redovisa säkerhetsanalysen för slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall, SFR 1 i Forsmark. Om inte detta är gjort senast den 30 april 2008 utdöms vite. Kärnavfallsbolagen har redan fått ett föreläggande från SSI i samma fråga och bolaget har en plan för att få klart säkerhetsanalysen.

Statens strålskyddsinstitut, SSI, beslutade under våren 2007 om att kärnavfallsbolagets, SKB AB:s, slutförvar i SFR 1 skulle stängas tills myndigheten fått in de kompletteringar som behövdes för att bedöma säkerheten av förvaret. Kärnavfallsbolaget har under 2007 meddelat myndigheten att kompletteringar kommer att dröja. SSI har den 21 december 2007 förelagt kärnavfallsbolaget om att kompletteringar måste komma in senaste den 30 april 2008.

Nu har även Statens kärnkraftinspektion, SKI, beslutat att avslå en ansökan från SKB i november om anstånd att till den 31 augusti 2008 inkomma med säkerhetsredovisningen för SFR. SKI beslutar att SKB ska komplettera säkerhetsanalysen så att den är uppdaterad och skriftligt redovisad till SKI senast den 30 april 2008. Om föreläggandet inte följs måste SKB att betala vite med dels 100 000 kronor, dels 10 000 kronor för varje period om en vecka under vilket föreläggandet inte följs.

SKB har lämnat in en projektplan som beskriver hur bolaget ska hinna få in en säkerhetsanalys i tid. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har i höstas skrivit till SSI om industrins bristande hantering av slutförvaret SFR. En fråga som nu föreningen ställer sig är om kärnavfallsbolaget kan använda medel ur kärnavfallsfonden för att betala vitesbelopp.

SKI:s föreläggande till SKB om SFR 080131 >>

SKB:s ansökan till SKI om anstånd med säkerhetsredovisningen för SFR 071129 >>

SKB:s lägesrapport om säkerhetsredovisningen för SFR i januari 2008 >>

Nyhet på MKG:S hemsida om SSI:s föreläggande till SKB om SFR 071221 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om brev till SSI om industrins bristande hantering av slutförvaret SFR >>

MKG:s nyhet om att industrin lämnat in en ansökan om förnyat strålskyddsvillkor för SFR >>

Logga in