10 september 2007 |

SKI informerar om FUD-processen och arrangerar infodag

Statens kärnkraftsinspektion, SKI, har skickat ut ett brev till ett 60-tal remissinstanser och bett dem förbereda sig för remissgranskning av kärnkraftsindustrins, SKB AB:s, rapport FUD-2007 (Fud-program 2007: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall). Dessutom arrangerar myndigheten en informationsdag den 26 oktober i Stockholm.

Rapporten FUD-2007 ska kärnkraftsindustrin lämna in till SKI senaste den 28 september. Rapporten skickas då ut på bred remiss. Remissinstanserna ska ha lämnat sina yttranden senast den 15 mars 2008. SKI ska i år lämna sitt yttrande till regeringen den 30 juni. Regeringen förväntas ta ett beslut i slutet av 2008. FUD-processen regleras i kärntekniklagen och kärnteknikförordningen och är ett villkor för att kärnkraftverken ska kunna köras.

SKI har bett kärnkraftsindustrin att presentera innehållet i FUD-rapporten för remissinstanserna på ett informationsmöte fredagen den 26 oktober kl 9-15 i Stockholm. Mötet äger rum i lokalen St:a Clara i fastigheten där myndigheten huserar på Klarabergsviadukten 90. Mer information kommer att skickas ut i början av oktober tillsammans med rapporten och remissen.

I en tidigare nyhet har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kort beskrivit FUD-processen samt lagt upp några dokument från den förra processen 2004-2005.

SKI:s information om FUD-processen 070910 >>

Läs mer om FUD:en och ladda ner dokument från förra FUD-processen >>

Logga in