19 mars 2008 |

SSI ger klartecken till kärnavfallsbolaget om att åter få deponera i slutförvaret SFR

Statens strålskyddsinstitut, SSI, häver delvis stoppet för deponering i slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall i Forsmark, SFR. Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, som är tillståndshavare för förvaret har justerat brister i tidigare redovisningar och förbättrat krav och kriterier för hur anläggningen drivs.

SSI anser dock fortfarande att det återstår brister avseende redovisningen kring det långsiktiga strålskyddet. Vissa begränsningar av driften kvarstår till dess att myndigheten fått in redovisningar på förvarets utveckling på lång sikt.

”I de redovisningar vi har fått in kan vi se betydande förbättringar på flera områden men fortfarande krävs det kompletteringar av underlaget på en del punkter”, säger Anders Wiebert som är utredare på SSI i ett pressmeddelande från myndigheten.

Länk till pressmeddelande på SSI:s hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSI gav industrin ett föreläggande >>

Nyhet på MKG:s hemsida om brev till SSI om industrins bristande hantering av slutförvaret SFR >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att industrin har lämnat in en ansökan om förnyat strålskyddsvillkor för SFR >>

Nyhet på MKG:s hemsida om stängningen av SFR >>

Logga in