19 februari 2013 |

SSM begär att SKB ska redovisa hur läckströmmar påverkar SFR

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 19 februari begärt att kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, ska redovisa en riskvärdering av strålsäkerheten i slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och dess påverkan av läckströmmar från elkabeln Fenno-Scan. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppmärksammande frågan för myndigheten i en skrivelse sommaren 2012.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppmärksammade myndigheten i en skrivelse den 20 juni 2012 att det kan finnas betydande problem med korrosion i underjorden orsakad av läckströmmar. Detta kan påverka säkerheten i det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, samt för det planerade slutförvaret SFR2 samt det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Läckströmmarna kommer från elförbindelsen Fenno-Skan, som går mellan Finland och Forsmark i Sverige. De metallbehållare som finns i SFR och som kommer att finnas i de framtida slutförvaren kan p.g.a läckströmmarna snabbt få korrosionsproblem då de utsätts för väta.

Strålsäkerheten har i en begäran om komplettering till ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle den 11 september 2012 begärt sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, att redovisa riskerna för slutförvaret med anledning av läckströmmarna. Se länken nedan för att hitta begärandet. 

Den 19 februari har myndigheten även skickat in en begäran om att kärnafallsbolaget gör en riskvärdering av hur SFR påverkas av läckströmmarna. Senast den 30 maj 2013 vill myndigheten ha en skriftlig redogörelse. I begärandet hänvisar myndigheten till MKG:s skrivelse samt till tidigare inskickade begäran i prövningsprocessen om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

  

Länkar:

SSM:s beslut rörande degradering av tekniska barriärer i SFR, 130219 >>

MKG:s brev till SSM om risker för korrosion i SFR på grund av läckströmmar, 120620 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG skriver till SSM om risken för läckströmmar i SFR, 120620 >> 

SSM:s begäran om komplettering till ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle, ”Begäran om komplettering – degraderingsprocesser för kapseln, 120911” hittar du här >>

Logga in