31 maj 2007 |

Statskontoret utför planerad utvärdering av försöksverksamhet med avfallsfondsmedel

I ett beslut från den 31 maj meddelar regeringen att det blir Statskontoret som ska utföra den planerade utvärderingen av den fyraåriga försöksverksamheten som möjliggjort för miljöorganisationer att erhålla medel ur Kärnavfallsfonden.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG och andra miljöorganisationer har sedan 1 januari, 2005, kunnat erhålla medel ur Kärnavfallsfonden. Denna möjlighet är en försöksverksamhet under fyra år som avslutas 31 december, 2008. Inför eventuell fortsättning av finansieringen ska utfallet av försöket granskas. Den 31 maj beslutade regeringen att det blir Statskontoret som ska göra utvärderingen som ska svara på frågorna om medlen ”använts på avsett sätt, vilken effekt stödet har haft och om stöd fortsättningsvis bör utgå.”

Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2008.


 Läs regeringsbeslutet i sin helhet >>

Logga in