30 januari 2013 |

Storbritanniens platsvalsprocess tillbaks på ruta ett

Storbritannien har stora mängder radioaktivt avfall både från kärnkraft och från produktion av kärnvapen. Landet har dessutom haft en omfattande civil upparbetningsprocess som gett olika typer av radioaktivt avfall. Sedan början på 2000-talet har det pågått en process för att finna en plats för slutförvaring av högaktivt kärnavfall. Den enda plats som frivilligt visat ett visst intresse är West Cumbria i närheten av den stora kärntekniska anläggningen Sellafield. Efter ett dialogprojekt med lokalbefolkningen har nu Cumbria County Council sagt nej. Storbritannien måste nu börja om från början med att hitta en plats för ett slutförvar. Beslutet kan även påverka möjligheterna för landet att bygga ny kärnkraft.

Även i en tidigare platsvalsprocess för ett slutförvar har området kring Sellafield varit aktuellt men en tidigare process att få till stånd ett berglaboratorium i Sellafield misslyckades 1997. I början av 2000-talet gjorde regeringen en omstart. Från 2003 hade en vetenskaplig kommitté, CoWRM, i uppgift ett föreslå en ny process för att komma vidare och presenterade en rapport 2006. Vad gäller platsvalet föreslog kommittén att en frivillighetsprocess skulle påbörjas.

Två år senare, 2008, presenterade den brittiska regeringen ett så kallat ”White Paper” med en plan som följde CoRWM:s rekommendationer. En frivillighetsprocess för platsvalet inleddes. De enda frivilliga var två kommuner nära Sellafield som ligger i grevskapet Cumbria i nordvästra England mot gränsen till Skottland. Cumbria har en omfattande turism, bland annat i nationalparken Lake District som omfattar stora delar av grevskapet och som i väster gränsar mot Sellafield. 

I ett dialogprojekt bildades år 2009 West Cumbria MRWS Partnership 2009 där slutförvarsfrågor diskuterades. Verksamheten lämnade en slutrapport som låg som underlag för det aktuella beslutet. Underlaget gällde förutsättningar för att gå vidare med platsundersökningar. De kommuner som ligger närmast Sellafield, Copeland och Allerdale, röstade för en fortsättning men grevskapets högsta politiska organ, Cumbria County Council röstade nej. Därmed avbryts hela platsvalsprocessen och Storbritannien måste börja om från början. Det huvudsakliga skälet till att Cumbria sa nej var dock hänsyn till turism.

Det är svårt att bedöma hur det avbrutna platsvalet påverkar eventuella kommande beslut att bygga ny kärnkraft i Storbritannien. Att det saknas en trovärdig framkomlig väg för att ta hand om avfallet bör påverka beslutsfattandet om att bygga ny kärnkraft.

 

Länkar:

Guardian 130130: Cumbria rejects underground nuclear storage dump >> 

Bloomberg 130130: U.K. Nuclear Waste Vote Leaves Government Searching for Sites >>

Om beslutet på Cumbria County Councils hemsida >> 

West Cumbria MRWS Partnerships hemsida >> 

Det så kallade ”White Paper” med en strategi för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall som togs fram 2008 >> 

CoWRMs slutrapport från 2006 >>

Logga in