Nyheter 2005

MKG:s expertråd

MKG har rekryterat ett expertråd bestående av personer med hög kompetens inom många olika områden.


Rådets uppgift är att bistå MKG i arbetet med att granska kärnavfallsprojektet genom att rådsmedlemmarna vid behov kan stödja styrelsen och kansliet med expertkompetens.

MKG huvudaktöör i seminarium med kommuner

Platsundersökningskommunerna bjöd i miljöorganisationer för att få ta del av deras syn på kärnavfallsprojektet.

Fristående och oberoende forskning inom området för kärnavfallsfrågor

MKG har lämnat ett remissvar på KASAMs skrivelse om behovet av resurser för fristående och oberoende forskning inom området för kärnavfallsfrågor.

Läs yttrandet här >>

Nyhetsbrev 2, 2005

Ansökan om medel för 2006

MKG har ansökt om stöd ur kärnavfallsfonden för verksamheten under 2006.

Kärnavfallsträffen i Sundsveden

Miljöorganisationer träffades för att diskutera kärnavfallsprocessen

Samrådsmöte i Östhammar


Johan Swahn i samråd med kommunpolitiker Bertil Alm från Alunda

MKGs första nyhetsbrev

MKGs nyhetsbrev beskriver och sammanfattar kortfattat vad MKG arbetat med under den senaste perioden och om vad som pågår i kärnavfallsprocessen. Den som vill prenumerera på nyhetsbreven kan anmäla sig här ovan till höger.

MKG:s årsmöte

MKG höll sitt första årsmöte den 10 maj i Oskarshamn.

I samband med mötet gjordes även studiebesök i Äspö-laboratoriet och på CLAB.

Den nya styrelsen och verksamhetsplanen för 2005 finns presenterad under "Om MKG".

Yttrande över finansieringsutredningen SOU 2004:125

MKG har lämnat sitt yttrande över Finansieringsutredningens förslag till förändring i betalningssystemet för kärnavfallsprojektet.

Läs yttrandet här >>

Logga in