Nyheter 2006

Rapport om statens ansvar för slutförvaring av kärnavfall

Myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har skickat in en rapport till regeringen som avrapportering på ett uppdrag att utreda statens långsiktiga ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle. Rapporten är en detaljerad genomgång av det rättsliga läget för det långsiktiga ansvaret för kärnavfallet.

SYS-INKA (Systemanalys för KBS-metoden) – lägesredovisning 2006

I december 2006 gav kärnkraftsindustrin, genom kärnavfallsbolaget SKB, ut en rapport som presenterar en lägesredovisning av systemanalysen för KBS-projektet. Rapporten kallas även SYS-INKA.

Regeringen beslutade om kärnavfallsavgifterna för 2007

Regeringen beslutade strax innan jul om kärnavfallsavgifterna för 2007. Kärnavfallsavgifterna är de pengar som kärnkraftsindustrin betalar in i Kärnavfallsfonden per kilowattimme kärnkraftsel som produceras. Pengarna i kärnavfallsfonden används sedan av kärnkraftsindustrin i deras arbete med att ta hand om kärnkraftsavfallet.

Myndigheterna kritiska till industrins säkerhetsrapporter

Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut har granskat kärnkraftsindustrins, SKB:s, preliminära säkerhetsbedömningar för platsundersökningarna vid Forsmark i Östhammars kommun och Laxemar i Oskarshamns kommun.

Ringhals förlorade i Miljööverdomstolen

Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt beslutade den 20 december 2006 att det villkor om prövotidsförordnande som Miljödomstolen satte den 22 mars 2006 står kvar. Det innebär att Ringhals har fem år på sig för att utreda de tekniska och ekonomiska möjligheterna att uppnå samma standard vad gäller säkerhet och strålskydd som ett nytt kärnkraftverk.

MKG skriver till myndigheterna om storregional grundvattenströmning

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit till Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, och Statens strålskyddsinstitut, SSI:s, med en kommentar till deras pågående arbete med frågan om storregional grundvattenströmning och långsiktig miljösäkerhet.

MKG och SNF:s yttrande om finasiella säkerheter och riskavgift i kärnavfallshanteringen

Svenska Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings har lämnat in ett gemensamt yttrande över Riksgäldskontorets rapport gällande uppdraget att utreda finansiella säkerheter och riskavgift i kärnavfallshanteringen.

Svenska Naturskyddsföreningens, SNF, och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG, anser att:

Fortsatt ekonomiskt stöd till MKG har beviljats av SKI

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har för 2007 beviljat MKG ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet är lägre än det sökta, men är samma summa som beviljades för innevarande år.

Nyhetsbrev 3/2006

Årets sista nyhetsbrev från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är nu klart och utskickat till nyhetsbrevslistan.

Nyhetsbrev 3/2006 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

MKG:s borrhålsrapport på engelska

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, publicerade i vår en rapport om den alternativa metoden djupa borrhål skriven av berggrundsgeologen Karl-Inge Åhäll. Rapporten är nu översatt till engelska.

Logga in