Nyheter 2007

De regionala samrådsmötenas status förtydligas

Den 5 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda. På mötet gjorde Länsstyrelsen i Uppsala län genom Mats Lindman ett förberett inlägg där han sa att de bägge l länsstyrelserna (Kalmar och Uppland) var överens om att status och framtida verksamhet för de bägge forumen måste ändras.

MKG deltog på samrådsmöte på Arlanda

Den 5 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda i Stockholm. Mötet var öppet för allmänhet och miljöorganisationer som observatörer. Observatörerna fick möjligheten att ställa frågor vid två tillfällen under mötet.

Oväntade problem med koppar och lera i slutförvaret

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kommer på samrådsmötet på Arlanda den 5/12 om slutförvar av kärnkraftsbränsle att ställa viktiga frågor kring säkerheten av kärnkraftsindustrins slutförvarsmetod för använt kärnbränsle. MKG vill veta mer om nya uppgifter om problem med kopparkorrosion och om oväntade problem med lerbufferten.

Hemsida för sammanslagning av SKI och SSI

Myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, ska slås samman till en ny myndighet. Utredaren för hur det ska genomföras heter Ann-Louise Eksborg. Nu har utredningen fått en egen hemsida där information om sammanslagningen presenteras.

Nytryck av MKG-rapport och uppdaterat PM om djupa borrhål

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har gjort ett nytryck av MKG-rapporten om djupa borrhål som skrevs av professor Karl-Inge Åhäll vid Karlstad universitet och som publicerades i juni 2006. Professor Åhäll har också uppdaterat det PM han skrivit åt föreningen med kommentarer efter Kärnavfallsrådets borrhålsseminarium i mars 2007.

MKG vill ha en bred diskussion om slutförvarsfrågan

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det bara ligger i kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, intresse att samrådet för ett slutförvar för kärnavfall begränsas till att endast gälla de närboende kring platsundersökningen. Ett slutförvar för det svenska använda kärnkraftsbränslet är en kommunal, regional och nationell angelägenhet.

Nyhetsbrev 4/2007 november

Nyhetsbrev 4/2007 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

R1-bränsle kvar i Studsvik! – Regeringen begär utredning om "historiskt kärnavfall"

Under hösten har en transport använt kärnbränsle från forskningsreaktorn R-1 skickats till Sellafield i Storbritannien för upparbetning. Miljöminister Andreas Carlgren lovade efter omfattande mediaintresse och stora protester från Greenpeace att detta var den sista transporten av svenskt kärnavfall.

Forskare på KTH underkänner industrins rapport om kopparkorrosion

Under hösten 2007 har Peter Szakálos och forskarkollegor vid KTH uppmärksammat att korrosion av koppar kan ske även i syrefritt vatten, speciellt vid högre temperaturer. Frågeställningen debatterades redan på 80-talet.

Ny rapport om djupa borrhål

I mars 2007 anordnade Kärnavfallsrådet (dåvarande KASAM) ett seminarium kring den alternativa metoden djupa borrhål. Kärnavfallsrådet hade bland annat anlitat borrhålsexperten Leif Bjelm från Lunds tekniska högskola för att titta närmare på metoden. Efter seminariet kommenterade Leif Bjelm djupa borrhål i en rapport som han skrivit på uppdrag av Kärnavfallsrådet.

Logga in