Nyheter 2011

Oskarshamn och Östhammar ges längre tid att svara på domstolens fråga om kompletteringsbehov

Den 21 november skickade Oskarshamns och Östhammars kommuner in varsin likalydande skrivelse till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt med en begäran om mer tid för att behandla remissen om kompletteringsbehov av ansökan rörande ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

Kärnavfallsrådet anordnade möte för att diskutera granskningen av slutförvarsansökan

Kärnavfallsrådet arrangerade den 9 december en rundabordsdiskussion för att diskutera hur arbetet kring granskningen är tänkt att bedrivas.

Naturskyddsföreningen och MKG skickar underlag till den internationella granskningsgruppen via SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att den internationella granskningsgruppen från OECD/NEA bör ta del av de frågeställningar som lyfts i samrådet inför ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle och yttranden i FUD-processen.

SKB skickar inte de detaljinriktade kompletteringarna till domstolen

Efter mötet mellan Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade domstolen en skrivelse till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

MKGs synpunkter efter det första samrådsmötet om SFR 2

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat in en samrådsinlaga efter det första samrådsmötet inför en ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR 2.

Tionde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 28 november träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB för tionde gången sedan gruppen bildades i mars 2010. På mötet diskuterades bl.a. mikrobiologiska studier vid upptaget av prototypförvaret, beräkningar på syrgasfri kopparkorrosion, kopparkorrosion i en strålningsmiljö. Mötet konstaterade även att resultat från Uppsalaförsöken dröjer.

Domstolen nekar MKG och Naturskyddsföreningen anstånd med yttrande angående slutförvarsansökan

Den 8 november lämnade Naturskyddsföreningen och MKG in en gemensam ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om att få förlängd svarstid på domstolens remiss angående kompletteringsbehovet för kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB:s slutförvarsansökan.

Domstolen reviderar tidplanen för slutförvarsansökan

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skickade den 17 november en ny tidplan för handläggningen av slutförvarsmålet till kraftindustrins kärnavfallsbolag. I den nya tidplanen anges att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har till den 1 november 2012 på sig att komma in med yttrande om kompletteringar.

Domstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har diskuterat samordning av slutförvarsansökan

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt hade den 16 november ett möte med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, där myndigheten och domstolens arbete under prövningen med kärnavfallsbolaget SKB:s slutförvarsansökan diskuterades. Ett syfte med mötet var att se över hur domstolens och myndighetens tidplaner för hanteringen av slutförvarsansökan kan samordnas.

Miljöorganisationer kan erhålla mer medel ur Kärnavfallsfonden

Regeringen har den 10 november tagit beslut om att höja den summan som miljöorganisationer har möjlighet att söka ur Kärnavfallsfonden från 3 till 3,5 miljoner kronor per år. Detta har skett genom en förändring av finansieringsförordningen (SFS 2008-715). Även det belopp som en kommun kan erhålla höjdes. 

Logga in