Nyheter 2011

SSM publicerar sin projektplan för tillståndsprövningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett ut dokumentet ”Plan för projektet Tillståndsprövning för använt kärnbränsle (TPP)”. Dokumentet är en beskrivning av myndighetens plan för arbetet med att granska kärnkraftsbolagens kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Femte mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 23 mars träffades referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten för femte gången sedan starten i mars 2010.

Seminarium om prövningen av slutförvarsansökan

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, höll den 21 mars ett seminarium om hur myndigheten, miljödomstolen och kärnavfallsrådet planerar att arbeta med sin prövning av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Ny rapport om djupa borrhål från Kärnavfallsrådet

Karl-Inge Åhäll, berggrundsgeolog och professor vid Karlstads universitet, har på Kärnavfallsrådets uppdrag skrivit en rapport om den alternativa slutförvarsmetoden djupa borrhål. Professor Åhäll har även presenterat slutsatserna i rapporten i en debattartikel i Göteborgs Posten den 20 mars 2011.

The power companies have submitted their license application to build a final repository

Today, the power companies – Vattenfall, E.ON and Fortum – submitted a license application through their subsidiary SKB to build a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark. The application was submitted to the Swedish Radiation Safety Authority [SRSA] and to the Environmental Court, despite the heavy criticism that has been aimed towards the company.

Kraftbolagen har lämnat in sin ansökan om ett slutförvar

Idag har kraftbolagen – Vattenfall, E.ON, Fortum och dras kärnkraftsbolag – genom sitt dotterbolag, kärnavfallsbolaget SKB, lämnat in sin ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen. Inlämningen skedde trots den breda kritik som riktats mot bolaget.

Ansökan om osäkert slutförvar

Kärnavfallsbolaget SKB:s styrelse beslutade i förmiddags att ansökan om ett slutförvar ska skickas idag trots all den kritik som riktas mot den. - Vi är oerhört kritiska både till valet av plats där avfallet ska förvaras och den tekniska lösningen.

Presseminarium om SKB:s ansökan och Naturskyddsföreningens och MKG:s nya rapport "Haveri för kärnavfallet"

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG anordnar idag ett presseminarium med anledning av SKB:s ansökan. På seminariet presenteras Naturskyddsföreningen och MKG:s nya rapport ”Haveri för kärnavfallet”, om säkerhetsfrågorna och metoden för slutförvaring av kärnkraftens avfall.

Ny broschyr om säkerheten i slutförvaret


MKG har tagit fram en broschyr om säkerhetsfrågan i
 kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Ansökan lämnas den 16 mars in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen efter många års forskning och årtionden av platsundersökningar. Förvaret ska hålla tätt i hundratusentals år, men i värsta fall kan kopparkapslarna rosta sönder på några hundratals år.

SSM har skickat sitt yttrande över Fud-10 till regeringen

I höstas lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, enligt kärntekniklagen, in sitt senaste forskningsprogram, Fud-10, till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Programmet ska redovisas vart tredje år enligt krav i kärntekniklagen. Nu har myndigheten skickat in sitt yttrande över Fud-10 en tillhörande granskningsrapport till regeringen.

Logga in