Nyheter 2011

Kärnavfallsbolaget SKB misstolkar ny myndighetsrapport om kopparkorrosion

Kärnavfallsbolaget SKB, med Vattenfall och E.ON och deras dotterbolag som ägare, har skickat ut ett pressmeddelande där bolaget anser att medierapporteringen om den nya rapport om kopparkorrosion som Strålsäkerhetsmyndigheten nyligen publicerat är missvisande.

SSM-rapport från workshop om kopparkorrosion och bufferterosion

Den 15-17 september 2010 arrangerade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en workshop för myndighetens externa experter inom områdena ämnet kopparkorrosion och lererosion. Nu har rapporten från workshopen kommit och den finns att ladda ner nedan.

Ny SSM-rapport om kopparkorrosion visar på problem för SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har publicerat en ny forskarrapport om kopparkorrosion. Rapporten redovisar resultaten av ett projekt genomfört av professor Digby Macdonald och en kollega vid Pennsylvania State University i USA. Rapporten visar att de KTH-forskare som sagt att koppar kan korrodera i en syrgasfri miljö har haft rätt.

Utredning om ny strålsäkerhetslagstiftning klar

Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet är nu klar. Ingvar Persson, tidigare chefsjurist vid Statens kärnkraftsinspektion, SKI, har sedan december 2008 haft i uppdrag att se över lagstiftningen om strålskydd och kärnsäkerhet. När utredningen nu är klar föreslår utredaren att alla bestämmelser samordnas i ett nytt kapitel i miljöbalken.

SSM ger förslag på ändringar i finansieringsförordningen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM har skickat ett förslag till regeringen på två ändringar i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, den s.k. finansieringsförordningen. Myndigheten vill dels höja beloppsgränsen för det stöd som en kommun kan erhålla per år ur fonden från 5 miljoner kr till 7,5 miljoner kr.

Kärnavfallsrådet kunskapslägesrapport 2011: Koppar, lera, platsval och djupa borrhål

Viktiga frågeställningar om platsvalet, kopparkorrosion och lererosion och om alternativredovisningar, bland annat rörande den alternativa metoden djupa borrhål, tas upp i Kärnavfallsrådets senaste kunskapslägesrapport som idag överlämnades till miljöminister Andreas Carlgren.

Debattartikel i Ny Teknik: ”Fram med alla dokument SKB”

Tidskriften Ny Teknik har idag publicerat en debattartikel med titeln ”Fram med alla dokument SKB” där Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kräver att kärnavfallsbolaget SKB öppnar sitt arkiv med forskningsrapporter med bl a resultat från forskning om kopparkorrosion.

Kärnavfallsrådet tydliggör sin roll inför granskningen av SKB:s ansökan

Kärnavfallsrådet har inför kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan skrivit ett PM om sin roll och sitt ansvar i granskningsprocessen. Rådet skriver bland annat att dess uppgift blir att komplettera myndighetens granskning av ansökan genom att fokusera på andra typer av frågor än vad myndigheten gör.

SKB svarar på Naturskyddsföreningen och MKG:s inskickade inlaga om kopparkorrosion, lererosion och rapporter

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG skickade i december 2010 in en samrådsinlaga till kärnavfallsbolaget SKB. Inlagan tog upp de olösta säkerhetsfrågorna om kopparkorrosion och lererosion samt krävde att bolaget offentliggör samtliga forskningsrapporter, även de som bolaget anser vara interna. Nu har SKB svarat MKG med ett kort brev.

Logga in