Nyheter 2013

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud-13

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett yttrande över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-13, till Strålsäkerhetsmyndigheten.

SKB lämnar in decemberleveransen av KBS-kompletteringar till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som prövar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, har sedan inlämnandet av ansökan våren 2011 begärt flera kompletteringar och förtydliganden av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

SKB kompletterar slutförvarsansökan rörande syrgasfri kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 20 december lämnat in en komplettering av ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle i Forsmark. I en lägesrapport ger bolaget sin syn på kunskapsläget rörande syrgasfri kopparkorrosion.

Naturskyddsföreningen och MKG skickar yttrande om kopparkorrosion till SSM och domstolen

Den 5:e december skickade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett öppet brev till forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB.

Nyhetsbrev 3/2013

Nyhetsbrev 3/2013 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

SSM saknar fortfarande underlag om djupa borrhål – påminner SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, som granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, skickade i oktober 2012 en begäran om komplettering rörande alternativa metoder. Myndigheten saknar fortfarande kompletteringar och har i december 2013 förtydligat för bolaget vad som behöver redovisas.

SSM och Kärnavfallsrådet berättade om slutförvarsprövningen på MKG-seminarium

Eftermiddagen den 12 december anordnade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, det femte och sista seminariet av MKG:s seminarieserie under senhösten. På seminariet redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet sina respektive granskningsarbeten för ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Naturskyddsföreningen och MKG skickar ett nytt yttrande till domstolen med kopia till SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 6:e december skickat ett yttrande till mark- och miljödomstolen med en kopia till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

MKG skriver öppet brev till Uppsalaforskare

Kanslichefen för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett öppet brev till forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB.

Om ändringar av finansieringssystemet på MKG-seminarium

Eftermiddagen den 5 december anordnade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, det fjärde seminariet av MKG:s seminarieserie under senhösten. Seminariet handlade om Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på ändringar av det nuvarande finansieringssystemet för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer.

Logga in