Nyheter 2017

SKB skickar in Plan 2016 med kostnadsberäkningar för kärnavfallet och rivning av reaktorer till SSM

Den 9 januari 2017 lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB sin senaste beräkning av framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer, Plan 2016, till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Detta görs var tredje år i enlighet med finansieringsordningen.

Logga in