Nyheter 2017

Danmark lägger sina planer på ett slutförvar på is

Danmark är i behov av ett slutförvar för det radioaktiva avfallet från den nedlagda kärnforskningsanläggningen vid Risø. En metod- och platsvalsprocess för ett slutförvar startade i början av 2000-talet.

Riksrevisionen kritiserar SSM:s tillsynsarbete

Riksrevisionens granskning (RiR 2017:17) publicerad den 14 september visar att tillsyn av svenska kärnkraftsreaktorer inte görs i den utsträckning som riksdag och regering har efterfrågat.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 8 Stockholm

Repliker och motrepliker kring den kontroversiella frågan om kopparkapselns integritet fortsatte idag, under huvudförhandlingens planerade reservdag. Enligt kärnavfallsbolagets SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är kopparkorrosion inte ett problem för att ett tillstånd ska kunna ges.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 7 Stockholm

Huvudförhandlingens sjunde dag hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt inleddes med att domstolen följde upp de svar som Strålsäkerhetsmyndigeten, SSM, lämnade till domstolen i slutet på dag 6. Domstolen hade sju nya frågor till myndigheten. SSM svarade förhållandevis kort på dem under dagen.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 6 Stockholm

Under dag sex fortsatte kärnavfallsbolagets SKB:s repliker på motparternas synpunkter gällande plats- och metodval, samt säkerhet efter förslutning. Den oavslutade diskussionen kring ämnet kopparkorrosion från dag fem flyttas fram till torsdag, den i förhandlingsordningen planerade reservdagen.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 5 Stockholm

Fredagens presentationer med synpunkter från motparter i målet om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle fortsätter under måndagen, huvudförhandlingens femte dag. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, framförde bl.a. sina juridiska grunder till varför ansökan ska avstyrkas.

Huvudförhandlingen: Fortsättning av Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter

Idag, måndag den 11 september, fortsätter Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att framföra sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning i huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 4 Stockholm

Möjligheten för motparter att framställa sina synpunkter gällande plats- och metodval, samt säkerhet efter förslutning under domstolsförhandlingen startade igår och fortsatte i dag, under dag fyra.

Huvudförhandlingen: Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter

Under dag fyra av huvudförhandlingen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt framför Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning sina synpunkter om metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning.

Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 3 Stockholm

Under första hälften av dag tre redogjorde Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för resultat från sin granskning gällande metod- och platsval, samt säkerhet efter förslutning. Domstolen ställde flera frågor till SSM, bl.a.

Logga in