Aktuellt

Naturvårdsverket har lämnat in svaren från Esbo-samrådet till regeringen

Tyskland och Polen har svarat Naturvårdsverket i det kompletterande samrådsförfarandet enligt Esbo-konventionen för ansökan om ett kärnbränsleförvar. Svaren har den 27 maj skickats vidare till Miljödepartementet där ansökan bereds. 

Utskottsinitiativ om snabbare regeringsprövning av ett kärnbränsleförvarssystem

Det initiativ som diskuterats i försvars- och näringslivsutskotten sedan mars 2021 kommer att debatteras i riksdagen den 21 april efter det att det den 15 april kommit ett betänkande från försvarsutskottet (2020/21:FöU10). Beslut tas den 22 april.

Bolund svarar på skriftlig fråga i riksdagen om ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem

Riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson (SD) har lämnat en skriftlig fråga till miljöminister Per Bolund (MP) där han frågar om regeringen kan utesluta intentionen att dela upp ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem eller inte?

Oskarshamn försöker pressa regeringen om Clab-utökning: Har 1,2 miljarder att vinna på kärnbränsleförvarsbeslut

Oskarshamns kommun vill inte att regeringen ska bryta ut ansökan om att öka kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, vid Oskarshamns kärnkraftverk ur ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. I ett yttrande till departementet den 15 april listar kommunen sina ståndpunkter och vikten av en sammanhållen prövning.

Nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar

Den 26 mars fick regeringen fått ta del av en nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science: arbetet har letts av Jinshan Pan, professor i korrosionslära vid KTH. Studien visar på nytt att det finns betydande risker för att nedbrytningsprocesserna väteförsprödning och spänningskorrosion kan påverka kopparkapslar i ett kärnbränsleförvar.

Endast Tyskland och Polen i kompletterande Esbo-samråd om kärnbränsleförvaret

Översättningar till tyska och polska av ett svenskt dokument tillhörande kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering om kopparkorrosion till regeringen våren 2019 har skickats ut på ett kompletterande samråd enligt Esbo-samrådet.

Kärnavfallsrådet skriver till regeringen om Clab och riksdagsinitiativ

Den 24 mars skickade Kärnavfallsrådet en skrivelse till regeringen med en beskrivning och analys av olika juridiska frågor rörande miljöprövningen av kärnbränsleförvaret. Först ger rådet en sammanfattning av de parallella prövningarna av ett kärnbränsleförvarssystemet och utökning av kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab enligt miljöbalken och kärntekniklagen.

Miljöministern i frågestund i riksdagen om kärnbränsleförvaret

Den 23 mars frågades miljöminister Per Bolund (MP) och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) ut av försvars- och näringsutskotten. Frågorna gällde regeringens pågående prövning av kärnbränsleförvaret i Forsmark, där en utökning av kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ingår.

Kärnavfallsrådet i DN-slutreplik: ”Slutförvarsbeslutet måste få ta den tid som behövs”

Regeringens vetenskapliga råd i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har den 18 mars fått en slutreplik publicerad på DN debatt. Rådets ursprungliga DN-debattartikel publicerades den 7 mars.

SSM:s godkännande av de ovetenskapliga LOT-resultaten skickade till regeringen

Den 11 mars skickade Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör (GD) Nina Cromnier myndighetens rapport från granskningen av kärnavfallsbolagets SKB:s LOT-försök till regeringen. GD:n citerar i följebrevet rapportens slutsatser och framför att SSM:s inställning till kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet inte förändrats med anledning av LOT-resultaten.

Logga in