Aktuellt

C vill folkomrösta om slutförvar i Östhammar

Ledande centerpartister i Östhammar kommun vill ha råd från invånarna i frågan om kommunen ska tillstyrka ett eventuellt kommande regeringsbeslut om ett slutförvar för använt kärnbränsle i kommunen. Centerpartisterna vill att frågan ska gå till folkomröstning, något som även Miljöpartiet i kommunen stödjer. 

SKB lämnar in julikompletteringar till SSM, men inte om kopparkorrosion eller djupa borrhål

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som prövar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, har sedan inlämnandet av ansökan våren 2011 begärt flera kompletteringar och förtydliganden av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

SSM ändrar tidsplanen för remiss i sak för slutförvarsansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, meddelade i ett brev den 1 juli till remissinstanserna för ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark att tidsplanen för remissen i sak är ändrad. Anledningen är att kärnavfallsbolaget SKB är försenad med de kompletteringar som utlovats till sommaren. Myndigheten skickade ut remissen den 28 april med sista svarsdatum den 31 oktober.

SKB är försenad med kompletteringar av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har meddelat mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att bolaget är försenad med kompletteringarna av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle som skulle kommit innan semestern. Bolaget meddelande mark- och miljödomstolen förseningarna den 26:e juni.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 25 juni om kapselfrågor

Den 25 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående kapselns mekaniska integritet, tillverkningsaspekter och krypmodellering. Syftet med mötet var att SSM skulle få möjlighet att ställa klargörande frågor på de kompletteringar som skickats in av bolaget.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 23 juni om kärnbränsleförvaret

Den 23 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Bland annat informerade bolaget om försening av den aviserade Clink-kompletteringen, samt om läget för övriga kompletteringar.

Naturskyddsföreningen och MKG följer upp med ett nytt kompletteringsyttrande

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat ett yttrande daterat den 12:e juni till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen. Föreningarna förmedlar bl.a.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 5 juni om kapselfrågor

Den 5 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående kontroll och provning av kapseln. Bland annat diskuterades redovisning av kravbild för oförstörande provning (OFP), redovisning av provbarhet för OFP, samt plan för kommande arbeten med förtydligande av kravbild för OFP.

SSM skickar ut SKB:s ansökan om ett slutförvar på remiss i sak

Kraftindustrins kärnavfallsgranskning SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle har för andra gången skickats ut på remiss av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Tidigare efterfrågades synpunkter på kompletteringsbehov, denna gång vill myndigheten ha synpunkter i sak. Svar ska lämnas senast 31 oktober.

Avstämningsmöte i sak med SKB om kopparkorrosion

Den 25 april höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det elfte avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att ge SSM möjlighet att ställa frågor på de kompletteringar som skickats in av kärnavfallsbolaget om kapselfrågor i februari. På mötet diskuterades bl.a.

Logga in