20 september 2007 |

Utredare för sammanslagningen av SSI och SKI utsedd

Regeringen föreslog i april 2007 att myndigheterna Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI, ska slås samman. I budgetpropositionen för 2008 skriver regeringen att myndigheterna SSI och SKI läggs ner och att en ny myndighet med ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet bildas. En utredare som senare kommer att bli den nya generaldirektören förordnades av miljöminister Andreas Carlgren den 20 september 2007. Utredaren heter Ann-Louise Eksborg och kommer tidigare från bland annat Krisberedskapsmyndigheten. MKG välkomnar att utredaren nu är utsedd och att arbetet med att skapa en ny stark och kritisk myndighet kan börja.

En nyhet är att utredaren inte kommer att börja arbetet förrän den 1 november. Därmed flyttar regeringen för sammanslagningen till den 1 juli 2008 i stället för den 1 april 2007. Detta innebör att Statens kärnkraftsinspektion, SKI, formellt ensamt kommer att lämna in yttrandet över FUD-2007 till regeringen. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att för den framtida utvecklingen inom kärnavfallsområdet är det angeläget att bägge myndigheterna har en gemensam syn på innehållet i detta yttrade. MKG förutsätter därför att myndigheterna har ett nära samarbete i framtagandet av FUD-yttrandet.

Ann-Louise Eksborg ledde skapandet av Krisberedskapsmyndigheten 2002 och har varit generaldirektör på den myndigheten sedan bildandet. Innan dess var hon generaldirektör på statens haverikommission och hon har också varit departementsråd och rättschef vid försvarsdepartementet. Hon har dessutom arbetat som rättssakskunnig på justitiedepartementet. Mellan 1981-86 var hon sekreterare i rättegångsutredningen. Innan dess har hon arbetat i olika juridiska positioner. Ann-Louise Eksborg är 60 år gammal och bor i Stockholmstrakten.

MKG välkomnar att utredare nu är utsedd så att skapandet av en ny stark och kritisk myndighet kan börja. MKG ser fram emot att det bästa från två myndigheter kan tas tillvara i den nya.

Miljödepartementets pressmeddelande >>

Om utredaren på regeringens hemsida >>

Om MKG:s remissyttrande kring sammanslagningen 070620 >>

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida om sammanslagningen 070430 >>

Logga in