5 november 2019, 16:00 - 18:00 |

Webbsändning referensgruppsmöte i Östhammar

Den 5 november 2019 träffas referensgruppen i Östhammars kommun. Mötet är öppet för allmänheten och websänds (går även att se i efterhand via kommunens webplats, se länk nedan).

Mötet kommer att ta upp huvudförhandling i SFR-målet som avslutades den 2 oktober 2019. Slutförvarsenheten i Östhammars kommun ger en kort rapport från förhandlingen.

Sedan kommer ett flertal remissinstanser – däribland MKG – att presentera sin syn på den senaste kompletterings- och remissrundan vad gäller kärnbränsleförvaret där kopparkorrosion varit en central del. Utöver MKG kommer Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet, Länsstyrelsen i Uppsala län att presentera sina yttranden.

Tid: Tisdagen den 5 november kl 16:00-18:00
Plats: Storbrunn, Östhammar
Websändning: Länk till mötet på Östhammars kommun webbplats >>

Logga in