20 maj 2019 |

Websändning från informationsmöte, Östhammars kommun – SSM och STUK

Den 20 maj besökte Kai Hämäläinen från finska STUK och Bo Strömberg från svenska Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, Alunda, på inbjudan av Östhammars kommun.  De föredrog de svenska respektive finska myndighetsprocesserna i frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle. 

Presentationerna av Kai Hämäläinen och Bo Strömberg finns i länkar nedan. Websändningen går att se i efterhand på Östhammars kommun hemsida för slutförvarsprövningarna: https://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/

  

Länkar: 

Presentation av Bo Strömberg, SSM, 190520 >>

Presentation av Kai Hämäläinen, STUK, 190520 >>

 

Se även:

Websändning av Östhammars kommuns öppna möte om Kärntekniklagsutredningen och SKB:s komplettering av ansökan 190618 >>

Seminarium med experter på kärnavfall från Kanada, Schweiz och Europa 190524 >>

 

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss 190425 >>

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

Logga in