18 juni 2019 |

Websändning från Östhammars kommuns informationsmöte om kapselintegritet och ny kärntekniklag

Slutförvarsenheten på Östhammars kommun höll den 18 juni öppet möte om slutförvarsprocessen.

Gábor Szendrö, ämnesråd på regeringskansliet och särskild utredare i kärntekniklagsutredningen, presenterade sin utredning om ny kärntekniklag.

Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB AB, presenterade bolagets senaste komplettering av ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle och Malin Mikic, SKB AB, informerade kort om vad som pågår i Forsmark.

Presentationer finns som pdf i länkar nedan. Mötet går att se i efterhand via Östhammars kommuns hemsida om slutförvarsfrågor: http://www.slutforvarforsmark.se

 

Länkar: 

Presentation av Gábor Szendrö, regeringskansliet, 190618 >>

Presentation av Allan Hedin och Malin Mikic, SKB AB, 190618 >>

 

Se även:

Websändning av Östhammars kommuns öppna möte om Kärntekniklagsutredningen och SKB:s komplettering av ansökan 190618 >>

Seminarium med experter på kärnavfall från Kanada, Schweiz och Europa 190524 >>

Logga in