19 februari 2019, 16:00 - 17:30 |

Websändning av Östhammars kommuns föredrag om SFR 2 och myndigheternas yttranden

Som en del i en föredragsserie bjuder Slutförvarsenheten på Östhammars kommun in de organisationer som lämnat in yttranden i prövningen om SFR-2 till att berätta om sina yttranden för kommunens Referensgrupp. Den 19 februari kommer Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Uppsala län att presentera sina yttranden. Tidigare har Naturskyddsföreningen i Uppsala, MKG, Milkas och SKB presenterat sina.

Mötet kommer i att websändas via Östhammars kommuns youtubekanal. Mötet är även öppet för allmänheten för de som vill närvara.

Tid: den 19 februari kl. 16-17:30 
Plats: Zoodiaken, Bruksgymnasiet, Gimo. Mötet sänds via kommunens hemsida:
http://www.slutforvarforsmark.se

 

Länkar: 

Kommunens hemsida >>

Kalendernyhet om websändningen av referensgruppsmötet då Naturskyddsföreningen Uppsala, MKG och Milkas medverkade, 190117 >>

Kalendernyhet om websändningen av referensgruppsmötet då SKB medverkade, 181127 >>

Logga in