17 januari 2019, 18:00 - 20:00 |

Websändning av Östhammars kommuns föredrag om SFR 2 om miljöorganisationernas yttranden

Som en del i en föredragsserie bjuder Slutförvarsenheten på Östhammars kommun in de organisationer som lämnat in yttranden i prövningen om SFR-2 till att berätta om sina yttranden för kommunens Referensgrupp. Det gäller Naturskyddsföreningen i Uppsala, MKG och Milkas. Under Referensgruppsmötet i november fick SKB komma och berätta om sitt arbete (se länk till kalendernyhet nedan) och senare i vår kommer kommunen även bjuda in myndigheterna.

Mötet kommer i att websändas via Östhammars kommuns youtubekanal och vår hemsida. Mötet är även öppet för allmänheten för de som vill närvara.

Tid: den 17 januari kl. 18-20 (Kaffe serveras från kl. 17:30)
Plats: Storbrunn, Östhammar. Mötet sänds via kommunens hemsida:
http://www.slutforvarforsmark.se

 

Länkar: 

Kommunens hemsida >>

Kalendernyhet om websändningen av referensgruppsmötet då SKB medverkade, 181127 >>

Logga in