21 maj 2019 - 23 maj 2019 |

Workshop: Information and memory for future decision making – radioactive waste and beyond

Statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, Linnéuniversitetet och riksarkivet anordnar den 21-23 maj en workshop för särskilt inbjudna med frågor om bevarande av information till framtida generationer. Arbetsgruppen inför workshopen, där också MKG:s kanslichef ingår, har tagit fram ett program som du kan ladda ner nedan. Det finns även ett Visionsdokument från Linnéuniversitetet att läsa innan workshopen. Dokumentet och länk till universitetet finns också nedan.

Uppdatering: På dag 1 med presentationer (eftermiddagen den 21/5) finns det lite plats för intresserade som vill delta. Kontakta någon av de personer som är med i arbetsgruppen för planeringen av workshopen.

Tid: 21-23 maj
Plats: Stockholm
Anmälan: Endast för särskilt inbjudna (se dock uppdatering ovan)

Länkar:

Om seminariet på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Program (från 190404) >>       

Linnéuniversitetets Vision document inför seminariet, december 2018 >> 

Om dokumentet på Linnéuniversitetets hemsida >> 

Logga in