12 november 2019 |

Workshop kring stegvis prövning

Den 12 november 2019 ordnar Kärnavfallsrådet en workshop i Stockholm kring stegvis prövning.

Stegvis prövning kallas den tillståndsprocess som enligt kärntekniklagen Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har för olika beslut – efter och om regeringen godkänner kärnavfallsbolagets ansökan om att få uppföra ett slutförvar för kärnavfall i Forsmark.

I den så kallade stegvisa prövningen planerar SSM att ta beslut för byggstart, provdrift, drift och tillslutning av slutförvar.

Den statliga utredningen om ny kärntekniklag föreslog under våren 2019 att den stegvisa prövningen ska regleras i den nya lagen inklusive samrådsförfaranden.

Datum: 12 november 2019
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
Kärnavfallsrådets hemsida: www.karnavfallsradet.se

Kärnavfallsrådet planerar att återkomma med mer information kring arrangemanget.

Läs även:

Remiss om ny kärntekniklag 190424 >> 

Ny översikt om åtta länders kärnavfallshantering från Kärnavfallsrådet 190619 >> 

Logga in